Home > SHQIPËRIA

Garda e Republikës merr në ruajtje ambasadorin e BE. Ja vendimi që u miratua nga Këshilli i Ministrave

Garda e Republikës merr në ruajtje ambasadorin e BE. Ja vendimi

Këshilli i ministrave ka miratuar vendimin që Garda e Republikës të marrë në ruajtje ambasadorin e Bashkimit Evropian, Luigi Soreca. Vendimi u miratua pas propozimit të ministrit të Brendshme dhe është botuar ne Fletoren Zyrtare.

Në vendim thuhet që garda do të ruajë ambasadorin dhe objektet ku do të akomodohet apo ushtrojë veprimtarinë.

VENDIM Nr. 375, datë 23.6.2021 PËR PËRCAKTIMIN E PERSONALITETEVE DHE OBJEKTEVE TË TJERA QË RUHEN E MBROHEN NGA GARDA E REPUBLIKËS.

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12, pikat 1, shkronja “d”, e 2, shkronja“d”, të ligjit nr.33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave VENDOSI:

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

vendimi
Vendimi i publikuar ne Fletoren Zyrtare
vendimi
Vendimi i publikuar ne Fletoren Zyrtare
News24 Livestream